مجتمع آموزش علوم اسلامی کوثر

فرایند پذیرش مقالات

فرایند پذیرش مقالات

   * ثبت مقاله به وسیلۀ نویسنده در سامانۀ مجلّه شامل تکمیل مشخصات نویسندگان و ثبت نهایی مقاله.

   *اعلام نظر سردبیر و هیئت تحریریه دربارۀ مقاله و در صورت نیاز، ارجاع به دبیر تخصصی.

   *برگرداندن مقاله به نویسنده برای انجام دادن برخی اصلاحات ساختاری (در صورت وجود)، ارسال تعهد عدم ارسال/چاپ مقالۀ حاضر در نشریه ­ای دیگر، ارائۀ خلاصۀ انگلیسی 500 کلمه ­ای و واریز وجه داوری به حساب مجلّه (7روز).

   *ارائه مقاله به دو داور متخصّص در زمینۀ موضوعی مقاله.

 

  حالت های مختلف برای یک مقاله

الف. درصورت رد مقاله از طرف دو داور، از فرایند مجلّه خارج و به نویسنده اطلاع داده می شود.

ب. درصورت پذیرش مقاله از طرف دو داور، ادامه فرایند از مرحله 6 پیگیری می شود.

ج. در صورت پذیرش مقاله از طرف یک داور و رد آن از طرف داور دیگر، مقاله به داور سوم فرستاده می­شود.

د. درصورت رد مقاله از طرف داور سوم، از فرایند مجلّه خارج و به نویسنده اطلاع داده می شود. در صورت پذیرش مقاله از طرف داور سوم، ادامه فرایند از مرحله 6 پیگیری می شود.

ه. درصورت بازنگری کلی یا جزیی مقاله از طرف داوران، ادامۀ فرایند از مرحلۀ 6 پیگیری می شود.

و. چنانچه داوران در فرصت مقرر داوری را انجام ندهند، مجدّداً داور/داوران جدیدی در نظر گرفته شده و مقاله به مرحله 4 بازخواهد گشت.

 

  *  مقاله جهت انجام دادن اصلاحات داوری به نویسندگان بازگردانده می شود.

  * ارایه مجدد مقاله از سوی نویسندگان. (دو هفته)

  *  ارسال مقالات به داوران پیشین جهت بازبینی مقاله.

  *ارایه نظر نهایی داوران مبنی بر پذیرش یا رد مقاله.

  * در صورت رد مقاله به نویسنده اطلاع داده می شود و در صورت پذیرش به مرحله بعدی می رود.

  *  مقالات جهت ویراستاری فارسی و انگلیسی و صفحه آرایی ارسال می­گردد.(10روز)

  *مدت انتظار مقالات در نوبت چاپ، بستگی به تعداد مقالات تأیید شده دارد.

   *در نهایت، مقاله پس از چاپ به صورت فایل پی دی اف و رایگان در وبسایت مجلّه قابل دانلود خواهد بود.