مجتمع آموزش علوم اسلامی کوثر

اصول اخلاقی انتشار مقاله


نشریه موظف به احراز اصالت مقاله است. مصادیق سرقت علمی عبارتند از:

۱. ثبت مقاله دیگری به نام خود.

۲. درج نام نویسندگان و پژوهشگرانی که در مقاله نقشی ندارند.

۳. کپی ‌برداری یا تکرار بخش‌های قابل  توجهی از مقاله دیگری به نام خود، هر چند مقاله چاپ نشده باشد.

۴. طرح نتایج حاصل از پژوهش های دیگران به نام خود.

۵. چاپ مکرر مقاله توسط نویسنده واحد در چند نشریه.

۶.  استفاده از داده های نامعتبر یا دستکاری در داده‎های پژوهش.

در صورت احراز عدم اصالت مقاله و سرقتی بودن آن، نشریه بدون هیچ تساهل و چشم‎پوشی، با توجه به میزان سرقت علمی، برخوردهای قانونی زیر را پی‌گیری خواهد کرد:

    ۱. مقاله رد خواهد شد. در صورت چاپ، از روی سایت‎ها برداشته خواهد شد.

    ۲. اسامی همه نویسندگان مقاله در سیاه‎نامه نشریات مؤسسه قرار خواهد گرفت.